Asocijacija DUGA – Šabac

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Šabac


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Aleksandar Prica

Mejl kontakt osobe: asocijacijaduga@mts.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Outreach rad u ranjivim populacijama (Romska populacija, LGBT, OSI, osobe koje koriste narkotike, seks radnice, samačka staračka domaćinstva u ruralnom predelu, deca, mladi i stari koji žive i rade na ulici, osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, osobe koje sakupljaju sekundarne sirovine i koje su sezonski radnici) u cilju izrade individualnih bezbednosnih planova sa ciljem prevencije COVID 19 virusa, dostava hrane i ostalih potrebština za one koji su u samoizolaciji, pružanje psihološke podrške, dostava zaštitne opreme.


Potrebe u narednom periodu

Neophodno je da namirnice i higijenska sredstva stignu do onih kojima su u ovom trenutku najneophodni što uključuje higijenske pakete za ličnu higijenu i higijenu prostorija, maske i alkohol, hrana, vitamini, flaširana voda, voće.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Prevencija - izrada individualnih bezbednosnih planova za pojedince i porodice u skladu sa konceptom bezbednosne kulture, psihološka podrška, podrška u snabdevanju, socijalna podrška, praćenje klijenata.