Beogradski centar za ljudska prava – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Besplatna pravna pomoć / Informisanje / Monitoring

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Sonja Tošković

Mejl kontakt osobe: sonja@bgcentar.org.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

"1) Pomoć u vidu pravnog savetovanja (putem telefona), podnošenja krivičnih prijava i pokretanja različitih postupaka u ime osoba koje su bile izložene policijskom zlostavljanju ili zlostavljanju od strane pripadnika drugih državnih organa, kao i drugom postupanju kojim su im prekršena osnovna ljudska prava, 2) Praćenje i izveštavanje šire javnosti i relevantnih međunarodnih tela i organizacija o slučajevima zloupotrebe vanrednog stanja kao paravana za kršenje ljudskih prava 3) Prikupljanje informacija o stanju u kolektivnom smeštaju za izbeglice i migrante i informisanje zajednice o trenutnom stanju - njihovim pravima i obavezama na jeziku koji razumeju, 4) Upućivanje informacija relevantnim institucijama i organizacijama koje su nadležne ili mogu pružiti pomoć 5) druge aktivnosti po potrebi i mogućnostima. 23. mart, 2020 -Ograničenje kretanja tražilaca azila tokom trajanja vanrednog stanja i pandemije korona virusa http://www.bgcentar.org.rs/ogranicenje-kretanja-trazilaca-azila-tokom-trajanja-vanrednog-stanja-i-pandemije-korona-virusa/ 31.mart, 2020 - Podneta inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja i Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije http://www.bgcentar.org.rs/podneta-inicijativa-za-pokretanje-postupka-za-ocenu-ustavnosti-uredbe-o-merama-za-vreme-vanrednog-stanja-i-naredbe-o-ogranicenju-i-zabrani-kretanja-lica-na-teritoriji-republike-srbije/ 7.april 2020 - Beogradski centar za ljudska prava je pripremio edukativne liflete „Zaustavimo pandemiju“. Lifleti su informativne prirode i za cilj imaju informisanje o merama prevencije širenja bolesti COVID-19 na jednostavan i pristupačan način na srpskom, engleskom, persijskom i arapskom jeziku." 27.04.- Kampanja Omladinskog programa- O jednoj izolovanoj mladosti http://www.bgcentar.org.rs/o-jednoj-izlovanoj-mladosti-nova-akcija-omladinskog-programa-beogradskog-centra-za-ljudska-prava/ NL kampanje-http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2020/04/Prvi-newsletter-_-O-jednoj-izolovanoj-mladisti_9-april.pdf http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2020/04/02_NL_april-2-i-3-nedelja_compressed-1.pdf Saopštenja: http://www.bgcentar.org.rs/skype-sudenja-umanjuju-garancije-za-zastitu-od-zlostavljanja/ http://www.bgcentar.org.rs/pozivamo-nosioce-vlasti-u-srbiji-da-hitno-odgovore-na-tvrdnje-o-postojanju-navodnog-sporazuma-sa-austrijom-o-prihvatanju-migranata-i-trazilaca-azila/ http://www.bgcentar.org.rs/gradski-stab-za-vanredne-situacije-u-boru-protivustavno-i-protivzakonito-ogranicava-ljudska-prava/ http://www.bgcentar.org.rs/gradani-koji-krse-policijski-cas-bice-abolirani-nakon-ukidanja-vanrednog-stanja/


Potrebe u narednom periodu

/


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Pravno zastupanje pred nadležnim organima za slučajeve zlostavljanja od strane pripadnika državnih organa, diskriminacije, i drugih kršenja ljudskih prava.