Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Informisanje

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Marko Savković

Mejl kontakt osobe: msavkovic@bfpe.org


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Online konsultacije sa izabranim lokalnim partnerima (umesto serije sastanaka uživo) u osam zajednica širom Srbije na projektu "Od mog grada mojoj zemlji" (1. april - ); nastavak projekta socijalne inkluzije 27 porodica povratnika po osnovu ugovora o readmisiji u gradskoj opštini Niška Banja (do kraja 2020. godine); online razgovori (umesto događaja) sa "ličnostima od ugleda" sa Kosova u okviru projekta "Changing Minds: Trust through Innovation" kao i online "meet up" start-up-ova (do kraja juna); (najverovatnije) prvo online izdanje godišnjeg seminara, liderskog programa BFPE (maj). 28.04- Održani događaji: Prezentacija Mitrovica Rock School i Rok kampa za devojčice https://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/prezentacija-mitrovica-rock-school-i-rok-kampa-za-devojcice/ GLOBSEC događaj: otpornost susedstva EU u doba COVID-19 pandemijehttps://bfpe.org/kalendar-bfpe-dogadaja/globsec-dogadjaj-otpornost-susedstva-eu-u-doba-covid-19-pandemije/ Objavljena publikacija: Nije više prazna priča: Rastući uticaj Kine u Centralnoj i Istočnoj Evropi https://chinaobservers.eu/wp-content/uploads/2020/04/CHOICE_Empty-shell-no-more.pdf -Dodela 40 paketa prehrambenih i higijenskih proizvoda najugroženijim romskim porodicama https://bfpe.org/dodela-40-paketa-prehrambenih-i-higijenskih-proizvoda-najugrozenijim-romskim-porodicima/


Potrebe u narednom periodu

Nastojimo da se prilagodimo novonastaloj situaciji što brže možemo; usvojili smo alate za rad "na daljinu" i BFPE kao takav nema potrebu za pomoći (spremni smo da pomognemo drugima ako je potrebno). Kako u okviru jednog projekta direktno sarađujemo sa predstavnicima ugrožene društvene grupe (Romi/povratnici), trenutno nam je prioritet da za korisnike obezbedimo pakete sa zaštitnim sredstvima ali i namirnicama (obzirom na poznate probleme sa prijemom socijalne pomoći). U dogovoru sa lokalnim koordinatorima kancelarije u Niškoj Banji preduzeta je inicijativa šivenja zaštitnih maski - uskoro ćemo znati više o ovome.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Upravljanje finansijama; komunikacija sa donatorima; alati za rad "na daljinu"; logistička podrška u uslovima vanrednog stanja i policijskog časa.