BIO IDEA za održivi razvoj – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Sanida Klarić

Mejl kontakt osobe: bioidea.soap@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

BIO IDEA za održivi razvoj za ciljnu grupu korisnika ima ranjive kategorije stanovništva, nezaposlene žene, mlade, OSI i nacionalne manjine. Deluju na teritoriji čitave RS, sem Beograda to su Sjenica, Bačka Topola (Dom za lica ometena u mentalnom razvoju Otthon - Stara Moravica, Zapadno Bački okrug, sela Bački Monoštor, Bački Breg, Severni Banat teritorija opštine Alibunar). Rade u oblasti socijalnog preduzetništva na ekonomskom osnaživanju ovih grupa. Kroz mrežu Socijalna franšiza BIO IDEA sapuni, besplatnom podelom znanja i veština rade na osnivanju njihovih sopstvenih radionica i formiranju zajedničke mreže nabavke sirovina i prodaje proizvoda radi postizanja održivosti. 1.Prekinuti su u realizaciji projekta digitalnog opismenjavanja žena u Sjenici, što im je bitno radi njihovog uključivanja u mrežu. 2. Prekinuti su u nabavci sirovina za repromaterijal radi nastavka proizvodnje bio sapuna 3. Prekinuti su u obezbeđivanju sredstava za rad iz sopstvenih izvora 4. Prekinuti su u održavanju pomoći i podrške njihovim članovima usled nedovoljnih sredstava i volontera. Aktivnosti koje planiramo u narednom periodu: 1.Želimo da održimo proizvodne aktivnosti za sve radionice unutar mreže Socijalna franšiza BIO IDEA za proizvodnju sapuna (4 verifikovane radionice) 2.Želimo da obezbedimo pomoć u hrani i maskama našim kolegama u Domu OTTTHON stara Moravica 3. Želimo da obezbedimo pomoć i podršku našim starijim koleginicama na teritoriji Beograda(hrana, maske, lekovi) 4. Želimo da pomognemo nezaposlenim članovima/cama udruženja u nabavci hrane i lekova 5. Želimo da uz podršku ostalih OCD skrenemo pažnju javnosti da država nije predložila nikakve mere podrške za nezaposlene i socijalna preduzeća u okviru udruženja 6. Želimo da nastavimo projekat Digitalno opismenjavanje žena Sjeničkopešterke visoravni online.


Potrebe u narednom periodu

Neophodna pomoć u obezbeđivanju: 1. kvalifikovanih osoba za on-line podršku radionicama i nastavak planiranih projektnih aktivnosti 2. sirovina za nastavak rada (proizvodnja sapuna) 3.materijalna pomoć(hrana, maske) za starije, nezaposlene i socijalno ugrožene (Beograd i Sjenica). 4.Potrebna je i pomoć samoj organizaciji radi održanja kapaciteta.(radi plaćanja zakupa prostora, interneta, radnog materijala, tonera, papira, nabavke polovnog laptopa (udruženje trenutno ima samo jedan računar). Država nije najavila nikakve mere za nezaposlene ili one koji su u oblasti socijalnog preduzetništva.Udruženje želi da uz podršku ostalih udruženja OCD skrene pažnju javnosti na to. O njihovom radu možete saznati više na ovim linkovima http://odgovornoposlovanje.rs/1857-2 https://sites.google.com/site/bioideasapuni/


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Obezbeđivanje sredstva za higijenu, ekoloških sapuna za socijalno ugrožene kategorije.