Centar za anti-autoritarne studije – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Milena Marić

Mejl kontakt osobe: mmaric@caas.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Priprema snimanja edukativnih i zagovaračkih programa za YouTube kanal.


Potrebe u narednom periodu

Organizacija želi da okupi sve male preduzetnike koji će u narednom periodu imati problem smanjenog obima posla ili obustave delatnosti, samim tim i priliv prihoda, ali će im istovremeno teći tekuće poreske i druge obaveze prema državi. Smatraju da bi država trebalo da tokom trajanja vanrednog stanja automatski stavi u mirovanje delatnosti preduzetnika čiji je rad onemogućen, a prihodi smanjeni.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku