Centar za proizvodnju znanja i veština – Novi Sad

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Novi Sad


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Tatjana Lazor

Mejl kontakt osobe: cpzvns@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Organizacija je suspendovala sve aktivnosti koje se odnose na direktan rad sa korisnicima na terenu, međutim u narednom periodu će se reorganizovati i nastaviti rad sa nekim od njih kada prođe vanredno stanje, a budu i dalje potrebne mere zaštite zbog dalje prevencije.


Potrebe u narednom periodu

Zbog rada na terenu u neformalnim romskim naseljima, sa porodicama i decom, potrebna su pre svega sredstva za zaštitu u smislu rukavica, maski, sredstava za dezinfekciju kože i radnih površina kako ih koristili i za svoje saradnike i korisnike.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Reorganizacija će podrazumevati i edukaciju korisnika o merama zaštite, to je jedino što u ovom trenutku imamo kapacitet da planiramo. Takođe, možemo da distribuiramo informacije koje dolaze iz civilnog sektora i druge bitne informacije našim partnerskim institucijama i organizacijama.