Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Katarina Živadinović

Mejl kontakt osobe: mimica@cilsrbija.org katarina@cilsrbija.org


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Pružanje usluge personalne asistencije osobama sa invaliditetom.


Potrebe u narednom periodu

Higijensko-sanitarne (rukavice, maske, alkohol/asepsol)


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Pružanje informacija.