Centar za unapređenje društva – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Dušica Jeleč

Mejl kontakt osobe: cudrustvo@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Kada je u pitanju saniranje posledica izazvanih epidemijom, imamo u planu da radimo na pružanju podrške najsiromašnijima (pomagali smo hranom ugroženih 20 porodica u proteklih 5 meseci, sada više te hrane nema) i pitanje je kako će sada da žive ako ne mogu da zarade ni onaj minimum koji su do sada zarađivali. Zatim, pomoć samohranim roditeljima, isto hrana, a i pomoć oko dece (oni koji i imaju neki posao, ne mogu da rade sada jer nema ko da čuva decu, to je vrlo diskutabilno kako rešiti, ali jako potrebno). Takođe, pomoć u učenju porodicama koje nemaju kapacitet da prate gradivo sa decom, neki i nemaju TV (isto pitanje kako). Zatim, psihološka podrška penzionerima i to od strane mladih slepih lica (ovde pružamo dvostruku pomoć, obema stranama) a ta podrška ce naročito biti potrebna nakon epidemije, što je izvodljivo i realno ( mi imamo već u svojoj organizaciji oko 30 volontera, a imamo i grupu mladih slepih lica koji su u našem programu). takodje, onlajn podrška (ugrozen ugrozenom) i to u oko 7 segmenata, plus istraživanje potreba gradjana u vreme epidemije.


Potrebe u narednom periodu

Ključna potreba je novac, ostali smo bez sredstava i pre ove situacije jer je sve što je planirano, upravo stopirano epidemijom (čak smo i potpisali jedan ugovor ali nije nam uplaćen novac). Zatim, partneri i možda telefonske linije.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Ako obezbedimo resurse, možemo u ishrani, psihopodršci, u učenju (čuvanju dece, ako nađemo model jer to trenutno izgleda neizvodljivo)