Centar za ženske studije – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Informisanje

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Daša Duhaček

Mejl kontakt osobe: dasaduh@sezampro.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Obrazovne aktivnosti, pre svega kroz digitalni pristup.


Potrebe u narednom periodu

Finansijske.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Obrazovanje u oblasti studija roda, kao i položaja i prava diskriminisanih grupa.