Centar ŽIVETI USPRAVNO – Novi Sad

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Novi Sad


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Milica Mima Ružičić-Novković

Mejl kontakt osobe: mimaczu@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Kontinuirano pružanje usluge personalne asistencije u punom obimu, uvećanom tamo gde je CSR svoje usluge smanjio.


Potrebe u narednom periodu

Sredstva za dezinfekciju, rukavice, i možda novčana sredstva za jednu asistentkinju u NS u mesečnom iznosu od 72.606,47 din. počev od maja i 53.000,00 din. počev od julla u Subotici (dokle se nadamo da će trenutno stanje proći). Ako se u aprilu nastavi niska temperatura, moraćemo za 3 asistentkinje u vreme policijskoj časa da organizujemo prevoz, za sada smo uspeli.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Personalna asistencija i podrška u samostalnom donošenju odluka osobama sa invaliditetom, peer podrška svima koji se obrate za nju.