EDUFONS – centar za celoživotno obrazovanje – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Informisanje

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Jelena Pauljev

Mejl kontakt osobe: jelenapauljev@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Širenje korisnih informacija, edukacija.


Potrebe u narednom periodu

Umrežavanje sa drugim OCD.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Širenje informacija, edukacija, rad na terenu.