Ekološko društvo Dragačevo – Guča

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Guča


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Dušan R. Ivanović

Mejl kontakt osobe: dragacevskisabortrubaca@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Pred početak problema sa Korona virusom u Srbiji, započeli smo aktivnosti na osnivanju Banke gena starih biljnih i životinjskih vrsta u Dragačevu, sa ciljem da sačuvamo autohtone biljne i životinjske vrste u Srbiji i da pomognemo ekonomsku i prehrambenu održivost ekonomski i socijalno ugroženih porodica i pojedinaca, porodica bez zaposlenja i primanja ekonomske pomoći, porodica iz gradova koja nemaju posao ili će ostati bez posla posle ove krize sa Korona virusom, ostala zaintersovana lica, porodice i organizacije. Osnivanje i rad Banke gena starih biljnih i životinjskih vrsta u drugim zemljama uglavnom organizuju i vode civilne organizacije. I u Srbiji je takva situacija. Prve dve Banke gena starih biljnih i životinjskih vrsta osnovala su i vode, udruženja građana u Mionici i Guči, jer poseduju organizaciju i potrebne resurse za realizaciju ovakvog projekta. Realizacijom ovog projekta, ostvarilo bi se više ciljeva: 1. Sačuvale bi se stare autohtone povrtarske, ratarske, voćarske i životinjske vrste i obezbedila semenska sigurnosti i nezavisnost za određen broj proizvođača i potrošača; 2. Obezbedila bi se prehrambena sigurnost za ugrožene pojedince i porodice; 3. Obezbedila bi se i određena ekonomska sigurnost za ugrožene pojedince i porodice, jer bi višak proizvedenih proizvoda mogli prodati na tržištu, samostalno ili zajednički - organizovano preko Banke gena i zaraditi finansijska sredstva za svoje životne potrebe; 4. Kod pojedinaca i porodica, koji učestvuju u radu Banke gena, stvaraju se preduslovi za legalizaciju posla kroz registraciju poljoprivrednog gazdinstva na svom ili iznajmljenom zemljštu i ostvarivanje subvencija - finansijske podrške za svoj rad, od strane države odnosno Ministarstva poljoprivrede Srbije. 5. Svi članovi Banke gena, dobijaju mogućnost da postanu i članovi udruženja - civilnih organizacija, koji su osnivači i nosioci rada Banke gena i na takav način učestvuju i u drugim aktivnostima civilnih organizacija, da steknu nove informacije, znanja i veštine, ali i nove izvore samofinansiranja; 6. Osnivanje Banke gena bi bilo organizovano po regionalnom principu, odnosno prema organizaciji upravnih okruga u Srbiji. 7.Predlog projekta bi bio realizovan kroz dva glavna pravca aktivnosti: - setva starih povrtarskih i ratarskih sorti u periodu april - maj 2020. godine; - popis starih voćnih i životinjskih vrsta u periodu april - decembar 2020. godine. "


Potrebe u narednom periodu

Za realizaciju projekta Osnivanja Banke gena starih biljnih i životinjskih vrsta u Srbiji, potrebna su finansijska sredstva za: 1. Angažovanje stručnih lica na realizaciji aktivnosti; 2. Kupovinu starih semena povrtarskih i ratarskih kultura: krompir mesečar, kukuruz osmak, stare sorte pšenice, ječma, raži i ovsa, stare sorte pasulja, pasuljica, trešnje, boranije, boba, sočiva, crnog i belog luka, vlašca i praza luka, paradajza: jabučar, volovsko srce, trešnjar, , zatim stare sorte krastavca, kupusa i drugih starih povrtarskih i ratarskih semena; 3. Kupovinu potrebnih sredstva za gajenje i zaštitu starih povratarskih i ratarskih biljaka: kupovina EM proizvoda - efektivnih mikroorganizama i Zeolita; kupovina Agro Uglja - oplemenjivača zemljišta; kupovina osnovnog mineralnog đubriva za ishranu biljaka; 4. Troškovi organizacije i realizacije projekta. Smatramo da bi neki donator ili više njih, mogli pomoći realizaciju ovakvog predloga projekta, kako bi se umanjile socijalne i ekonomske posledice krize usled Korona virusa, koje se i sada osećaju a posebno će biti teške posle završetka pandemije Korona virusom i dala mogućnost opstanka i održivog razvoja socijalno i ekonomsko ugroženih pojedinaca, porodica i organizacija.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Za realizaciju predloga projekta Osnivanje Banke gena starih biljnih i životinjskih vrsta u Srbiji, možemo preuzeti odgovornost na realizaciji celokupnog predloga projekta: 1. Organizovanje stručnih saradnika za realizaciju predloga projekta; 2. Organizaciju kupovine i podelu korisnicima starih povrtarskih i ratarskih semena; 3. Organizaciju kupovine i podelu korisnicima sredstva za gajenje i zaštitu starih povrtarskih i ratarskih biljaka; 4. Organizaciju i realizaciju celokupnog predloga projekta.