Ekumenska humanitarna organizacija – Novi Sad

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Novi Sad


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Borka Vrekić

Mejl kontakt osobe: borka@ehons.org


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Pisanje apela za pomoć inostranim donatorima, mobilizacija resursa radi pomoći najugroženijima.


Potrebe u narednom periodu

Higijenska sredstva i sredstva za zaštitu.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Volonteri, osnovne namernice.