Fondacija Centar za demokratiju – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Informisanje

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Nataša Vučković

Mejl kontakt osobe: natasa@centaronline.org aleksandra@centaronline.org


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Misija Fondacija Centar za demokratiju je da ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, da unapređuje ekonomska, socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog. U narednom periodu obavljaćemo aktivnosti u okviru aktuelnih projekata POlitike za dobrobit svih, Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, Connecting the Dots, Projekta "Regional Youth Compact for Europe", aktivnosti u okviru platforme za dijalog „Ciljevi održivog razvoja za sve“, itd.. Ove aktivnosti će biti prilagođene uslovima poslovanja koje je sada uglavnom on-line: radiće se analize, pokrenuli smo blogove u okviru projekata, pokušaćemo da uspostavimo on-line dijaloge u vezi aktuelnih društvenih pitanja u oblasti radnog prava, rodne ravnopravnosti i pozivanja na javni dijalog. 27.04- Blog o aktuelnim pitanjima, odgovorima i reakcijama vezano za epidemiju korona virusa http://www.centaronline.org/sr/blog/ Analiza Pandemija Covid-19 i radna prava u Srbiji- http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1803/pandemija-covid-19-i-radna-prava-u-srbiji


Potrebe u narednom periodu

Razmena iskustava sa kolegama iz drugih organizacija, informacije iz sektora, on line alati za rad, IT podrška i slično.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Zalaganje i podrška za ekonomska, socijalna i kulturna prava, posebno izdvajamo oblast radnog prava kroz istraživanje, analize, i javni dijalog.