Fondacija “Zajedno za osmeh” – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Goran Petrović

Mejl kontakt osobe: info@zajednozaosmeh.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Fondacija je imala nameru pre izbijanja vanredne situacije, da realizuje projekat gde bi napravila on line platformu kako bi sva deca obolela od karcinoma i sa određenim stepenom invaliditeta mogla da se registruju kod nas, da dobiju pristupnu šifru i da besplatno pohađaju edukaciju iz it, stranih jezika itd. Ukoliko bi se projekat realizovao u toku vanredne situacije, napravili bismo da sve to bude besplatno za svu decu do navršenih 19. godina.


Potrebe u narednom periodu

Svi neophodni resursi za realizaciju projekta.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Podrška deci do navršenih 19 godina.