Grupa IZAĐI – Novi Sad

O organizaciji

Oblast rada: Psihosocijalna podrška

Grad: Novi Sad


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Isidora Isakov

Mejl kontakt osobe: isidora@izadji.podrska.in.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Direktan rad sa mladim LGBTI* osobama putem on-line platformi sa ciljem pružanja socijalnog sadržaja, međusobne podrške i psihosocijalne podrške. Naš tim omladinskih radnika/ca i volonteri/ke u besplatnom psihološkom savetovalištu za mlade LGBTI* osobe prilagođavaju svoj rad novonastaloj situaciji kako bi mladima koji su sada u izolaciji i potencijalno u homofobičnim sredinama pružili podršku i potrebne informacije, kako u vezi sa situacijom oko COVID-19 virusa, tako i o problemima i izazovima sa kojima se ova grupa i inače suočava.


Potrebe u narednom periodu

Usled novonastale situacije, sve planirane aktivnosti su nam zaustavljene, te su nam potrebna sredstva kojima bismo mogli da osiguramo konstantan rad omladinskih radnika/ca i besplatnog psihološkog savetovališta, kao i uslove za kvalitetan rad putem interneta.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Ssocijalna podrška i psihološka podrška