Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Zagovaračke inicijative

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije:

Mejl kontakt osobe:


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

20.april 2020 - Prava osoba sa invaliditetom tokom pandemije koronavirusa: Pokretanje posmatračke inicijative COVID-19 Disability Rights Monitor https://www.mdri-s.org/vesti/prava-osoba-sa-invaliditetom-tokom-pandemije-koronavirusa-pokretanje-posmatracke-inicijative-covid-19-disability-rights-monitor/ Vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputili smo molbu za izuzimanje osoba sa invaliditetom i njihovih porodica iz potpune zabrane kretanja posle 17 časova. https://www.mdri-s.org/wp-content/uploads/2020/03/Molba-MDRI-S.pdf 28.04. Nastavljaju sa navedenim aktivnostima usmerenim na poboljšanje položaja prava osoba sa invaliditetom u doba vanrendog stanja i i mogućih posledica


Potrebe u narednom periodu


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku