Inicijativa za razvoj i saradnju – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Miodrag Nedeljković

Mejl kontakt osobe: executive@idcserbia.org


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Aktivnosti obezbeđivanja različitih stvari za raseljena lica u Srbiji i povratnike na Kosovo*. Od građevinskog mateijala, nameštaja i pokućstva, do malih grantova za ekonomsko osnaživanje. Ostale aktivnosti koje se tiču kontakata sa korisnicima se usporavaju ili transferišu na internet platforme ili telefonske kontakte. Ankete, upitnici, radionice za decu romske populacije, radmisante i lokalno socijalno ugroženo stanovništvo. Kancelarija radi na osnovu dežurstava, od dve do tri osobe, ostali rade kod kuće. Svi zaposleni poseduju laptopove za rad na daljinu.


Potrebe u narednom periodu

Postoji realna mogućnost da građevinski materijal, nameštaj, bela tehnika, alati i mašine budu teško dostupni na organičenom tržištu. Velika je potreba za svim gorenavedenim stvarima.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Ukoliko postoni potreba, može se organizovati dežurna služba za određena i potrebna pitanja, pošto imamo registrovanu besplatnu telefonsku liniju 0800. Takođe, posedujemo putničko kombi vozilo, 8+1, za slučaj nekih hitnih i prekih potreba.