Irig moj grad – Irig

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć / psihosocijalna podrška

Grad: Irig


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Srđan Budimčić

Mejl kontakt osobe: irigmojgrad@live.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Udruženje je zaposlilo osobu sa invaliditetom na period od 12 meseci i tokom trajanja epidemije ona će se baviti društvenim mrežama udruženja i deljenjem bitnih informacija oko virusa. Udruženje ima dobru saradnju sa Romskim centrom Srema kome će verovatno biti potrebna pomoć. Na teritoriji opštine Irig ima oko 80 roma.


Potrebe u narednom periodu

Pomoć starijem stanovništvu i potreba za paketima hrane.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Volontiranje, pomaganje starijim licima, nabavka i distribucija.