Muslimansko humanitarno društvo Merhamet – Sandžak – Novi Pazar

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Novi Pazar


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Albina Ujkanović

Mejl kontakt osobe: albinat@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Organizacija je član operativnog tima Gradske uprave Novi Pazar i aktivno učestvuje u radu Call centra, kao i u pružanju podrške korisnicima na terenu. Organizacija sprovodi i tekuće aktivnosti na projektima koje realizuje, a u skladu sa novonastalom situacijom.


Potrebe u narednom periodu

Humanitarna pomoć u paketima hrane, higijenskim sredstvima, lekovima, zaštitna oprema za osoblje koje radi direktno sa korisnicima.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Logistika u pružanju podrške korisnicima na teritoriji Novog Pazara kao i rad na terenu.