Novosadski humanitarni centar – Novi Sad

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Novi Sad


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Danijela Korać-Mandić

Mejl kontakt osobe: danijela.nshc@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Pomoć u kući starim licima (kućna nega i pomoć u kući) koje pruža zaposleno osoblje NSHC-a i aktivnosti psihološkog savetovanja i podrške građanima (Psihološko savetovalište NSHC-a) koje pružaju volonteri.


Potrebe u narednom periodu

Zaštitna oprema za gerontodomaćice (maske, rukavice, dezinfekciona sredstva), pomoć u hrani i higijenskim sredstvima starijim osobama slabijeg imovinskog stanja.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Grad Novi Sad (rad sa starima) i šire (onlajn psihološka podrška)