NVO ASTRA – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Danijela Nikolić

Mejl kontakt osobe: dn@astra.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Tim za podršku žrtvama nastavlja sa redovnim aktivnostima, odnosno naši sos telefoni 011 785 0000 - za prijavljivanje trgovine ljudima i žrtve trgovine ljudima, kao 116 000 - za nestalu decu rade i dalje 24h 7 dana u nedelji. Dostupan je i mejl za iste potrebe sos@astra.rs


Potrebe u narednom periodu

Za sada smo sve pokrile, ukoliko se pojavi veći broj žrtava trgovine ljudima, biće nam potreban aletnativni smeštaj, jer su kapaciteti postojećih smeštaja pri kraju ili skroz popunjeni.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Prevencija trgovine ljudima, podrška žrtvama (medicinska, psihološka, savetodavna).