OPRE ROMA SRBIJA – Pavlovac

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Pavlovac


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Milena Reljić

Mejl kontakt osobe: milena.reljic95@hotmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Borba protiv širenja korona virusa u najugoženijim romskim naseljima.


Potrebe u narednom periodu

Paketi sa higijenskim sredstvima, cisterne vode i kontakti nadležnih institucija koji nam mogu pomoći u ovim aktivnostima.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Trenutno na raspolaganju imaju više od 100 aktivista, komunikacioni i istraživački tim.