Organizacija za psihološku podršku i druge vidove pomoći žrtvama destruktivnog ponašanja u porodici i okruženju “Milica Ristić” – Zemun

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć / psihosocijalna podrška

Grad: Zemun


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Dragana Ristić

Mejl kontakt osobe: gaga88ristic@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Istraživanje mogućnosti da se dopre do porodica u čijem se sastavu nalazi osoba koja je problematičnog ponašanja i u izolaciji. Istraživanje načina da im se pomogne i pružanje svake vrste pomoći.


Potrebe u narednom periodu

Organizacija prevoza aktivista u unutrašnjost, sredstva i oprema za dezinfekciju i zaštitu, novac za nadoknadu troškova.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Podrška žrtvama, pre svega psihičkog nasilja.