Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac – Bujanovac

O organizaciji

Oblast rada: Monitoring

Grad: Bujanovac


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Jelena Urošević

Mejl kontakt osobe: urosevicjelena@yahoo.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac je u prethodnom periodu sprovela niz aktivnosti (nabavka opreme za Dom zdravlja Bujanovac, volonterske akcije u saradnji sa Crvenim krstom Bujanovac i Opštinskim štabom Bujanovac, Besplatnu pravnu pomoć na albanskom i srpskom jeziku za gradjane i gradjanke opština Bujanovac, Preševo, Medvedja). U Vranju ovu vrstu pomoći već pruža organizacija Odbor za prava čoveka. Imajući u vidu da su se sve opštine u Pčinjskom region već organizovale za podelu paketa najugroženijima, ORD Bujanovac planira da realizuje: 1. Podelu “roze paketa” ženama, imajući u vidu da najosnovniji paketi ne sadrže uloške, tampone I slično 2. Pomoć privrednicima i poljoprivrednicima, naročito prilikom popunjavanja predstojećih formulara za olakšice, planirane od strane nadležnih institucija 3. Psiho-socijalnu pomoć gradjanima i gradjankama opština Bujanovac, Preševo i Medvedja, naročito dvostruko I višestruko marginalizovanih (nac.manjine, nezaposleni, OSI, samohrane majke I sl.) 4. Otvaranje biblioteke igračaka u Bujanovcu i Preševu, deca bi pozajmljivala i vraćala igračke (zbog obustavljenog rada vrtića). Kasnije bi ove biblioteke mogle da predju u vlasništvo vrtića i/ili lokalnih samouprava 5. Monitoring poštovanja ljudskih prava i sloboda tokom vanrednog stanja, monitoring perioda nakon vanrednog stanja


Potrebe u narednom periodu

1. Ulošci, tamponi, lekovi protiv menstrualnih bolova, regenerator, šampon 2. Troškovi benzina, u manjoj meri jer će se akcija odvijati u saradnji sa opštinskim štabovima u opštinama Bujanovac, Preševo I Medvedja 3.Zaštitna oprema za volontere 4. Izrada (štampanje) info obaveštenja na albanskom jeziku za privrednike i poljoprivrednike 5. Kupovina igračaka 6. Finansijska podrška, podrška u razvoju inicijativa, ekspertiza prava i rada lokalnih samouprava, monitoring


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Iskustvo u volonterskim akcijama, podela pomoći, pshisocijalna pomoć, pomoć deci, pravna pomoć