PIN (Psychosocial innovation network) – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Irena Stojadinović

Mejl kontakt osobe: irena.stojadinovic@psychosocialinnovation.net


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Psihološka podrška i zaštita mentalnog zdravlja izbeglica i migranata u Srbiji (na daljinu, posete u cilju intervencija u krizi); redovno informisanje izbeglica i migranata o aktuelnoj situaciji i mera zaštite koji su na snazi; psihološka podrška mladima sa problemima u ponašanju smeštenim u Zavod za vaspitanje i obrazovanje dece i omladine "Vasa Stajić" u Beogradu.


Potrebe u narednom periodu

Nema potreba u ovom trenutku.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Psihološka podrška drugim ranjivim grupama kojima ovaj vid podrške nije dostupan tokom vanrednog stanja.