Razvojni centar TakTIk – Ruma

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Ruma


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Svetlana Bošković

Mejl kontakt osobe: svetlabos@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Programske aktivnosti organizacije su privremeno stopirane zbog aktuelne situacije.


Potrebe u narednom periodu

Za sada ih nema.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Aktivnosti na internetu, obrada i grafički prikaz podataka podataka sa elementima statistike (manjeg obima), kreiranje i dizajn materijala za edukaciju. Nisu isključene aktivnosti na terenu, u skladu sa postojećim kapacitetima za realizaciju.