Romkinje Vojvodine – Novi Bečej

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Novi Bečej


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Nataša Šajin

Mejl kontakt osobe: vnmts@ptt.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Rad sa romskom populacijom u romskim naseljima, rad sa LGBT osobama romske nacionalnosti.


Potrebe u narednom periodu

Finasiranje projekata i stručno pravna podrška u odnosu na donete mere vlade Srbije.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Podrška LGBT osobama romske nacionalnosti, osobama sa invaliditetom, deci i mladima, a naročito romkinjama.