Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika – Kragujevac

O organizaciji

Oblast rada: Monitoring

Grad: Kragujevac


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Marija Milošević

Mejl kontakt osobe: respublica034@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Upravljanje Medijskim skloništem KG i kreiranje plana rada i aktivnosti; monitoring postupanja lokalne samouprave u okolnostima epidemije, praćenje stanja lokalnog javnog informisanja u KG i transparentnosti javnih vlasti i mogućeg uticaja vanrednog stanja na dodatno pogoršavanje uslova za rad novinara; informativna kampanja o značaju profesionalnog rada lokalnih medija i opasnosti širenja dezinformacija; istraživanje i priprema inicijativa, akcija i projekata usmerenih na održivost lokalnih aktera koji štite javni interes u informisanju i podizanje kvaliteta medijskih sadržaja za građane u lokalnim zajednicama. 28.04. - Nastavak koordinacije Medijskog skloništa u Kragujevcu; nastavak sprovođenja aktivnosti koje su usmerene na građane, donosioce odluka i građansko društvo uopšte


Potrebe u narednom periodu

Dostavljanje informacija sa terena (iz lokalnih zajednica) za potrebe monitoringa stanja javnog informisanja.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Podrška u plasiranju informacija od značaja za građane u lokalnim zajednicama, povezivanje sa lokalnim medijima.