Svetionik – Novi Pazar

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Novi Pazar


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Mirza Aličković

Mejl kontakt osobe: svetionik@hotmail.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Planirane aktivnosti i projekti pre korone su se odnosili na edukaciju i osnaživanje mladih i rad sa studentima. U narednom periodu je planirano da se fokusiramo na pomoć ugroženim kategorijama društva (humanitarna i socijalna pomoć, pomoć starijim osobama i sl.). Priključili smo se call centru u našem gradu koji radi u okviru kriznog štaba i pruža pomoć. Takođe bi želeli da nastavimo neke od aktivnostima sa mladima putem internet platformi.


Potrebe u narednom periodu

Korodinacija svih aktivnosti sa ostalim udruženjima kad su u pitanju humanitarne aktivnosti, mapiranje donatora za doniranje u humanitarne svrhe, nastaviti aktivnosti osnaživanja mladih kroz neke platforme i na zanimljive načine.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Socijalna i humanitarna pomoć, rad sa mladima.