Timočki Omladinski Centar – Zaječar

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Zaječar


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Snežana Zarev

Mejl kontakt osobe: snezana.zarev@toc.rs dunja.marusic@toc.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Aktivnosti će biti usmerene na pomoć CK Zaječar u organizaciji volontera i distribuciji potrebnih stvari građanima preko 65 godina kao i informisanje javnosti oko načina zaštite, prevencije, ponašanja u vanrednim situacijama, ukazivanje na poštovanje ljudskih prava, pre svega prava pacijenata i zaštite podataka o ličnosti.


Potrebe u narednom periodu

Za sad nemaju potrebe.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

U volonterskom menadžmentu, udruženje ima razvijenu volontersku metodologiju koja može pomoći u boljoj organizaciji volontera sa fokusom na volontiranje u vanrednim situacijama.