Udruženje Fenomena – Kraljevo

O organizaciji

Oblast rada: Psihosocijalna podrška

Grad: Kraljevo


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Marija Petronijević

Mejl kontakt osobe: fenomena06@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Uspostavljanje funkcionalnog modela rada SOS podrške ženama koje žive u situaciji nasilja, okupljanje grupe ženskih organizacija oko inicijative #SOSprotivnasiljauizolaciji: 1. pružanje 24/7 telefonske podrške korisnicama, 2. pružanje 24/7 e-mail i Skype psihološke podrške korisnicama, 3. pružanje e-mail pravne podrške ženama koje trpe nasilje. Dodatno: *izrada novih protokola rada organizacija, rada sa korisnicama, prilagođenih protokola za procenu rizika i bezbednosno planiranje, * kampanja sa korisnim informacijama (korisni telefoni, bezbednosno planiranje, faktori rizika i slično) za žene koje žive u nasilju, * praćenje vesti, prikupljanje informacija, prevođenje i istraživanje vezano za temu nasilja nad ženama i pandmije izazvane Covid-19 virusom, * specijalizovane obuke (za rad sa starijim ženama, rad u vanrednim okolnostima, intervencije u kriznim situacijama, etički i sigurnosni protokoli u vanrednom stanju, za korišćenje online alata za rad NVO-a, za rad online timova...), * zagovaranje tokom vanrednog stanja za poštovanje zakona koji se odnose na bezbednost građana/ki koja je ugrožena drugim faktorima osim virusa.


Potrebe u narednom periodu

* softver za jednokratnu komunikaciju koji ne snima kontakte i razgovore (zbog bezbednosti komunikacije sa korisnicama koje su zarobljene sa nasilnicima); * izrada user-friendly baze podataka dobrih praksi, protokola, preporuka i drugih korisnih materijala koje mogu koristiti organizacije koje se bave zaštitom žrtava nasilja (uključujući obradu, prilagođavanje, izradu digest verzija materijala itd.); * prevod sa engleskog i drugih jezika; * grafički dizajn materijala za bazu podataka i za kampanju; * finansiranje kampanje; *zaštitna oprema za konsultantkinje koje prate korisnice u policijsku upravu i koje rade monitoring slučaja na terenu; * sistem za podelu informacija o 24/7 dostupnim uslugama preko kanala drugih NVO-a; * pomoć u zagovaranju ka Vladi RS vezano za zaštitu žrtava nasilja, pravna pomoć za pripremu i davanje uputstva od strane Vlade i putem medija o postupanju žrtava nasilja tokom vanrednog stanja, pravima žrtava i obavezama institucija.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

* Organizacija rada online i funkcionisanje online timova - direktna podrška NVOima; * Psihološka pomoć za NVO aktiviste/kinje - uputstva o faktorima rizika u izolaciji i direktna uputstva za prevazilaženje psiholoških problema tokom izolacije (u pisanom vidu i direktna podrška NVOima); * Praćenje i analiza sadržaja (vesti, policy sadržaja, istraživanja...); * Administracija webinara.