Udruženje građana EGAL – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Anđela Čeh

Mejl kontakt osobe: egalnvo@gmail.com andjela.ceh@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Egal će reorganizovati sve aktivnosti koje ne zahtevaju direktan kontakt: 1 pružanje parnjačke, psihosocijalne pomoći i podrške LGBTIQ osobama u stanju potrebe - direktni kontakt se ograničava na samo najnužnije, a aktivnosti će se obavljati putem telefona, imejla i drugih oblika online komunikacije. 2 povećano prisustvo na društvenim mrežama u cilju pružanja podržavajućih sadržaja i prevazilaženja osećaja još veće distance, ugroženosti i izolovanosti.


Potrebe u narednom periodu

Finansijska podrška, dizajner_ka koji bi mogao da dodatno podrži "kampanju" na društvenim mrežama, pojačan supervizijski rad.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Parnjačka, psihosocijalna, pravna podrška, savetovanje, upućivanje, distribucija (ukoliko je neophodno) namirnica, garderobe i slično, pre svega za LGBTIQ osobe, ali i za ostale žrtve nasilje i diskriminacije.