Udruženje građana Krug podrške – Prokuplje

O organizaciji

Oblast rada: Psihosocijalna podrška

Grad: Prokuplje


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Ivana Milosavljević

Mejl kontakt osobe: ivana@krugpodrske.org.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Do sada je rad organizacije bio baziran na direktnom radu sa korisnicima, prevashodno sa decom sa teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Prekinute su tekuće projektne aktivnosti za sada (projekat Srećaonica - podržan od Trag fondacije). U toku je razrada ideje i plana aktivnosti putem interneta. U ovom trenutku još uvek nemaju preciziran i detaljan plan, ali udruženje radi na tome.


Potrebe u narednom periodu

Online alati za rad, odnosno kako da to što planiraju bude dostupno, korisno i vidljivo korisnicima.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Podrška deci sa teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju i njihovim roditeljima (savetodavni rad, predlozi za zajedničke aktivnosti, materijali za rad koji će im koristiti i sl.) - Podrška porodicama mentalno obolelih osoba - Podrška ženama koje su žrtve porodičnog nasilja