Udruženje građana RIME – Zaječar

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Zaječar


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Suzana Ilić

Mejl kontakt osobe: rime.zajecar@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Udruženje je na raspolaganju Crvenom krstu za pružanje podrške starima i licima sa invaliditetom.


Potrebe u narednom periodu

Pomoć za porodice osoba sa invaliditetom koje su i socijalno ugrožene, a bez socijalnih primanja i mogućnosti zaposlenja.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Humanitarna pomoć u hrani i higijeni.