Udruženje građana Tim 42 – Leskovac

O organizaciji

Oblast rada: Monitoring

Grad: Leskovac


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Petar Đurović

Mejl kontakt osobe: ngo.team42@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Tim 42 planira da nastavi praćenje reformskih procesa u zemlji (volontiranje i položaj volontera, aktivno učešće mladih, reforma javne uprave, reforma pravosuđa, Partnerstvo za otvorenu upravu...) i po potrebi izrađivaće analize koje se tiču implementacije ovih reformi. Organizacija trenutno prati stanje i u oblastima zaštite potrošača, prava pacijenata i uslova za rad OCD.


Potrebe u narednom periodu

Primarne potrebe organizacije tiču se opreme neophodne za rad (kompjutera, skenera, štampača).


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Saradnja na projektima koji se tiču mladih, reforme javne uprave, reforme pravosuđa, zaštite potrošača