Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Psihosocijalna podrška

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Gordana Pušara

Mejl kontakt osobe: udruzenjeosibeograd@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Psihološka podrška osobama sa invaliditetom.


Potrebe u narednom periodu

Laptop.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Psihološka podrška i pomoć OSI.