Udruženje romkinja Multikultura – Kovačica

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć

Grad: Kovačica


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Ljiljana Šajn

Mejl kontakt osobe: ljiljanasajn@hotmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Pomoć ugroženim manjinskim grupama i osobama sa invaliditetom.


Potrebe u narednom periodu

Higijenska sredstva, biocidi.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Zdravstvena zaštita, obrazovanje mladih.