Udruženje Romsko-srpskog prijateljstva Stablo – Kragujevac

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć / psihosocijalna podrška

Grad: Kragujevac


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Gordana Petrović

Mejl kontakt osobe: gordanapetrovic6@gmail.com stablokg@ptt.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Direktne aktivnosti sa ciljnim grupama, decom i porodicama povratnicima sa readmisije, trenutno samo telefonskim putem i preko vibera šaljemo konkretne informacije; pružajući psiho socijalnu podršku;čestim telefonskim razgovorima pitamo o opštem zdravstvenom stanju, uzevši u obzir da većina nema lična dokumenta pa samim tim ni zdravstvenu knjižicu.


Potrebe u narednom periodu

Konkretna pomoć porodicama i deci u higijenskim paketima, dostavljanje namirnica za život na sedmodnevnom nivou, jer porodice nisu u radnom odnosu, nemaju socijalna davanja kao ni svoje kuće.Podrška deci za pripreme za dalji upis ili nastavak školovanja preko Kmaster progrma i učenja na daljinu i to onoj deci koja imaju pristup internetu.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Psiho socijalna podrška, učenje na daljinu, volonterski tim udruženja koji može da vrši posete starijima kao i da vrši podelu humanitarne pomoći.