Udruženje Sos-Kos Kosjerić – Kosjerić

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć / psihosocijalna podrška

Grad: Kosjerić


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Milenka Matić

Mejl kontakt osobe: milenkaobradovic@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Organizacija realizuje dve usluge socijalne zaštite lični pratilac deteta i pomoć u kući. Centar za socijalni rad i Crveni krst obavljaju geronto službu na terenu i snabdevanje starijeg stanovništva osnovnim potrebama. su mapirana staračka domaćinstva u opštini.


Potrebe u narednom periodu

Maske, rukavice i dezificijensi, kao i baziranje na mehanizme psihološke podrške za građane/ke. Ova tema svakako nije pokrivena na teritoriji opštine generalno.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Psihosocijalna podrška, obaveštavanje i informisanje građana/ki, komunikacija sa JLS, direktni kontakt sa porodicama.