Udruženje Ženske studije i istraživanja (ŽSI) – Novi Sad

O organizaciji

Oblast rada: Informisanje

Grad: Novi Sad


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Ana Bu

Mejl kontakt osobe: anabu@sbb.rs


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Realizacija projekta pod nazivom „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?-Prilog o istraživanju potencijala starijih žena i njihove diskriminacije". Projekat se bavi ostvarivanjem prava na NE-diskriminaciju, a najvažnije aktivnosti projekta su istraživanja, kojima prikupljaju i analiziraju potencijale, resurse i postignuća starijih žena kao i različite oblike njihove diskriminacije; objavljivanje radova o ovim istraživanjima sa zaključcima i preporukama za promenu postojećeg negativnog stanja, štampanje Izveštaja o rezultatima istraživanja i završni skup. Trenutno se projekat (koji će trajati do aprila 2021.) nalazi u fazi istraživanja i prikupljanja materijala. Osim ovog projekta, ŽSI u narednom periodu planiraju i različite onlajn aktivnosti i objavljivanje rezultata nedavnog Mapiranja resursa ženskih organizacija i inicijativa u Novom Sadu. 28.04- U toku marta i aprila urađeno je mapiranje resursa novosadskih ženskih organizacija. Izveštaj o mapiranju resursa novosadskih ženskih organizacija možete videti na adresi http://www.zenskestudije.org.rs/00_aktuelnosti/aktuelnosti.html


Potrebe u narednom periodu

Informacije od drugih OCD i institucija u cilju prikupljanja podataka za ovaj projekat, kao i kontakti.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Dokumentacija i publikacije koje se nalaze na sajtu ŽSI, ekspertska podrška u oblastima jezika i roda.