Udruženje Zora – Krupanj

O organizaciji

Oblast rada: Humanitarna pomoć / psihosocijalna podrška

Grad: Krupanj


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Jelena Petrić

Mejl kontakt osobe: 5ricjelena@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Fokus rada Udruženja je pružanje usluge dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju. Ostvaruju saradnju sa preko 40 osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Krupanj. Kako je slučaj da je većini njihovih korisnika/ca jedina priliku da izađe van kuće u prostorijama Udruženja, javiće se dodatni problem u funkcionisanju i generalnom stanju zbog dodatne zabrane okupljanja i izlaženja. Aktivnosti će biti usmerene na održavanje telefonskog kontakta sa korisnicima/cama koji žive u okolnim selima, a sa ovima koji su na uskoj teritoriji Krupnja, trudiće se da ostvare kontakt, poštujući maksimalne mere prevencije. Što je otežano, jer ništa od propisanih sredstava zaštite nemaju. Udruženje se stavilo na raspolaganje Centru za socijalni rad u Krupnju, kao i Crvenom krstu, pa će u saradnji sa njima nastojati da se ne dogodi da korisnici/ce njiovih usluge niti ostali članovi/ice ostanu van dometa podrške i pomoći. Do sada nas niko nije kontaktirao, Ministarstvo i Republički savez MNRO, su prosledili preporuke, ali niko sa lokala nije, tako da sam odlučila i dala sebi ulogu mini komandantice štaba Udruženja, pa ću ići da tražim. U ime onih koji ne mogu, sve što im je potrebno.


Potrebe u narednom periodu

Potrebna je zaštitna oprema, potrošna roba, ali i neki alati/preporuke za rad kako bi mogli da sprovode aktivnosti koje ne podrazumevaju neposredni kontakt. Postoji strah da će najviše biti pogođeni oni koji su i uslovima redovnog stanja najmanje vidljivi, ugroženi i obespravljeni.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Psihosocijalna podrška, distribucija osnovnih namirnica za život, lekova, zaštitne opreme...