Viktimološko društvo Srbije-VDS – Beograd

O organizaciji

Oblast rada: Psihosocijalna podrška

Grad: Beograd


Kontakt

Kontakt osoba iz organizacije: Jasmina Nikolić

Mejl kontakt osobe: vdsrbija@gmail.com


Aktivnosti organizacije u narednom periodu

Podrška žrtvama kriminaliteta sa posebnim akcentom na žrtve nasilja u porodici i žrtve diskriminacije i narušavanje prava iz radnog odnosa. Psihosocijalna podrška za sve osobe vezano za epidemiju COVID 19


Potrebe u narednom periodu

Povećanje broja telefonskih linija i volontera. Organizovanje online obuke. Finansijska sredstva za povećan broj poziva koji se očekuje u narednom periodu.


Oblasti u kojima organizacija može pružiti podršku

Nasilje u porodici, nasilje na radnom mestu i psihosocijalna podrška.