Deseti Forum za zelene ideje Trag fondacije

Datum: 26. maj 2022.

Organizator: Trag fondacija

Na desetom, jubilarnom Forumu za zelene ideje, koji je organizovala Trag fondacija, proglašene su tri najbolje preduzetničke ideje zasnovane na održivom razvoju, a dobitnici su nagrađeni sa po 5.000 dolara.