Predstavljanje međunarodne Jadranske deklaracije protiv iskopavanja litijuma

Datum: 8. jul 2022.

Organizator: EKO Društvena Akcija

Govorili:

  • Cheila Collaço Rodrigues
  • Bojana Novaković
  • Ramón Balcázar Morales
  • Mariana Walter
  • Aleksandar Matković
  • Rafaela Aleixo
  • Robin Sommer
  • Alejandro Palomo