Forum Građani imaju moć

Datum: 9. i 10. jun 2022.

Organizatori: Partneri Srbija, CRTA, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Beogradski centar za bezbednosnu politiku