Javna debata Dečje siromaštvo i Agenda 2030 Fondacije Centar za demokratiju

Datum: 25. maj 2022.

Organizator: Fondacija Centar za demokratiju

Učestvovali:

  • Prof. dr Slavica Đukić Dejanović(savetnica predsednice Vlade RS za održivi razvoj)
  • Biljana Mladenović (UNICEF)
  • Jovana Božičković (KOMS)
  • doc. dr Marina Savković (Fondacija Centar za demokratiju)
  • dr Jelena Tanasijević (SOS Dečija sela)
  • prof. dr Nevena Vučković-Šahović (Član UN komiteta za prava deteta 2003-2009; Centar za prava deteta)
  • Nataša Vučković (FCD)