FCZD

Javna debata Dečje siromaštvo i Agenda 2030 Fondacije Centar za demokratiju

Datum: 25. maj 2022. Organizator: Fondacija Centar za demokratiju Učestvovali: Prof. dr Slavica Đukić Dejanović(savetnica predsednice Vlade RS za održivi razvoj) Biljana Mladenović (UNICEF) Jovana Božičković (KOMS) doc. dr Marina Savković (Fondacija Centar za demokratiju) dr Jelena Tanasijević (SOS Dečija sela) prof. dr Nevena Vučković-Šahović (Član UN komiteta za prava deteta 2003-2009; Centar za prava deteta) Nataša Vučković (FCD)

Read More